Piritas vizualizacija 2

Iššūkiai

Nors prekės ženklas teikia gana specifines paslaugas ir jo žinomumas rinkoje yra gana didelis, laikui bėgant rinkoje ženkliai išaugo konkurencingumas. Dideli rinkos žaidėjai, nebūtinai susiję su pertvaromis, turi išteklių skirti ženkliai didesnius biudžetus reklamai ir komunikacijai.

Sprendimai

Komunikacijoje:

  • Pasiruošėm tikslingas komunikacijos gaires, skirtas didinti prekės ženklo žinomumui ir auditorijus edukavimui apie pertvarų galimybes.
  • Didelį dėmesį skyrėme estetiškai ir patraukliai vizualinei komunikacijai. 

Reklamoje: 

  • Įgalinome du reklaminius kanalus – Meta ir Google. 
  • Nuosekliai reklamos vizualus testuojame, juose didžiausią dėmesį skiriame prekės ženklo išskirtinumams ir stipriosioms savybėms. 
  • Atnaujinome internetinę svetainę, kad ji būtų tikslingesnė reklamos veiksmams.

Rezultatai

  • Per 2023 metus sugeneravome apie 3 tūkst. nuorodos paspaudimų.
  • Vidutinė Facebook interakcijos kaina buvo 0,02 €, Instagram – 0,03 €.
  • Padidėjo prekės ženklo žinomumas.
  • Pastebėjome, kad su klientu dėl paslaugų susisiekia vis daugiau žinomų nuomonės formuotojų, architektų ir interjero dizainerių.

„Esame estetikai jautrios srities atstovai. Bėgant laikui pradėjome jausti, kad viduje neturime kompetencijų tą estetiką perteikti. Taip pat atsirado ir laiko stoka nuosekliai vystyti komunikaciją. Todėl nusprendėme ieškoti partnerių, kurie gebėtų perduoti norimą jausmą klientams.“