SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS (PRIVATUMO POLITIKA)

Slapukų naudojimo taisyklės priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. MB Paperplanes Agency (toliau – Agentūra) gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos Agentūra surenka, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Joje paaiškinama, kodėl renkami Jūsu asmens duomenys ir kaip tai daroma.
  2. Agentūra gali rinkti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jei esate tam davę sutikimą. Šį sutikimą Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti. Jeigu užsiprenumeruojate Agentūros naujienlaiškius, Jūs visada turėsite galimybę jų atsisakyti, sekdami nuorodas naujienlaiškyje.
  3. Agentūra Jūsų duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Agentūra imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
 2. Slapukų naudojimo sąlygos
  1. Tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės naudotojų, internetinėje svetainėje https://paperplanes.lt/ Agentūra naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies).
  2. Į Vartotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją naudojame Vartotojo, kaip ankstesnio internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie apsilankymą tikslais, informacijos išsaugojimui, elektroninės svetainės https://paperplanes.lt/ lankomumo statistikos rinkimui. Vartotojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Agentūra įrašo ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės svetainės https://paperplanes.lt/ funkcijos jam gali neveikti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Vartotojas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios ar visos Agentūros internetinio puslapio dalys Vartotojui gali neveikti ar veikti netinkamai.
  3. Serveris turi atpažinti Vartotojo interneto protokolo adresą, todėl dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Vartotojas apsilanko internetiniame puslapyje https://paperplanes.lt/.
  4. Naudodamasis internetiniu puslapiu https://paperplanes.lt/ Vartotojas yra informuojamas, kad Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai. Jeigu Vartotojas toliau naudojasi tinklalapiu https://paperplanes.lt/, laikoma, kad savo veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų (LR CK 6. 173 str.). Vartotojas turi teisę nesutikti su Slapukų įrašymu. Tokiu atveju, Vartotojas turi galimybę išjungti svetainę https://paperplanes.lt/ ir ja nesinaudoti.
  5. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Vartotojo kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Vartotojui naršant po skirtingus interneto puslapius, Vartotojas nebus atpažintas kaip tas pats Vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Vartotojo naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Vartotojo pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Vartotoją atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Vartotojui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Vartotojui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką (pvz. jei Vartotojas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją). Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Vartotojas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
  6. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje, kaip tai apibrėžta šių Taisyklių 3 dalyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
  7. Vartotojui įjungus Agentūros elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Vartotojas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Vartotojas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Agentūros internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Vartotojas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Vartotojo duomenis ir traktuoja, kad Vartotojas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).
  8. Agentūros internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
   • Techniniai slapukai: Agentūros internetinio puslapio lankytojams Agentūra stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Agentūra naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Agentūros internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
   • Funkciniai slapukai: Agentūra taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Vartotojo pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. naudojami slapukai leidžia internetiniam puslapiui prisiminti Vartotojo pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Agentūros siūlomas Paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Vartotojo naršymą daro malonesnį.
   • Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Agentūra naudoja siekdama suprasti, kaip Agentūros svetainės lankytojai naudoja Agentūros internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Vartotojo peržiūrėtus puslapius, Vartotojo naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Vartotojas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Agentūra naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Agentūros internetinė reklama. Agentūra nežino, kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.
   • Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Agentūra naudoja talpindama Agentūros reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.
  9. Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėn. nuo paskutinio Vartotojo apsilankymo.
  10. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Agentūrai sužinoti Agentūros internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Agentūros internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Agentūros internetinį puslapį ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.
  11. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.
  12. Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Agentūros partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Agentūra savo veikloje.
  13. Vartotojų klausimai, skundai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Slapukų politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@paperplanes.lt.